Možnosti platby při výměně poškozeného autoskla:

 

    - nepotřebujete hotovost

- veškerý kontakt s pojišťovnou vyřídíme za Vás na základě plné moci

- v případě spoluúčasti u nás zaplatíte sjednanou částku spoluúčasti

- v případě lepeného skla obdržíte navíc bonus 300 - 500 Kč v hotovosti 

 

  •   pokud se nejedná o pojistnou událost: 

- sdělíme vám cenu a dodací lhůtu

- smluvenou částku za výměnu autoskla zaplatíte v hotovosti  

- v případě lepeného skla můžete získat finanční bonus 300 - 500 Kč 

 

 

  •    pokud jste plátcem DPH:

​     zaplatíte u nás DPH z vyfakturované částky za opravu