Možnosti pojistné události:

 

V případě pojistné události nepotřebujete hotovost - výměna je pro vás v našem servisu ZDARMA !

 

  •  výměna zdarma z povinného ručení viníka:

- v případě, že ke škodě na našem vozidle došlo zaviněním jiného motorizovaného účastníka silničního provozu, zákon nám přikazuje, tohoto řidiče možnými a dostupnými prostředky zastavit a kontaktovat, abychom mu mohli oznámit, že nám způsobil na našem vozidle škodu. Je naší povinností vyžádat si od něj kontaktní informace, které později budou potřebné při hlášení škody pojišťovně pro případ, že   viník sám a včas nenahlásí škodu pojišťovně.   Škoda na našem vozidle bude v tomto případě hrazena z pojistky řidiče, který nám škodu způsobil.  

 

záznam o dopravní nehodě - formulář zde 

 

  • výměna zdarma z připojištění čelního skla:

- pokud máme u své pojišťovny sjednané  připojištění čelního skla  nemusíme řidiče, jež nám škodu způsobil kontaktovat a škodní událost bude uhrazena přímo z vašeho pojištění. V tomto případě pojišťovna zpravidla vyžaduje vaši finanční  spoluúčast na škodě,  která se pohybuje zpravidla kolem 500 Kč. V našem servisu Vám v případě lepeného skla spoluúčast uhradíme v rámci bonusu.

 

  •    výměna zdarma z havarijního pojištění poškozeného: 

​       - v případě, že máte uzavřené havarijní pojištění, sklo vám vyměníme zdarma z pojistného plnění pojišťovny

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE VOZIDEL NA LEASING !

 Při likvidaci škody na vozidlech pořízených na leasing je nutné vyjednat s leasingovou společností povolení devinkulace, - souhlas leasingové společnosti s provedením opravy na vozidle, jehož je vlastníkem. Při návštěvě našeho servisu stačí, když s sebou přinesete telefonický kontakt na leasingovou společnost a my Vám devinkulaci vyřídíme.